Ogólnopolska Organizacja Pożytku Publicznego

ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa
NIP: 5242713775, REGON: 142397527, KRS: 346649

Fundacja Społeczeństwo

jest ogólnopolską Organizacją Pożytku Publicznego, powołaną dla powodowania pozytywnej zmiany społecznej tam, gdzie świeża idea, nowoczesny pogląd oraz technologia dają taką możliwość.

Fundacja Społeczeństwo skupia środowisko osób, które odniosły sukcesy w sferze komercyjnej, w biznesie, edukacji oraz nowych technologiach, by ich wiedzę i umiejętności udostępniać na zasadach non-profit dla realizacji swojego statutowego celu, czyli wspierania rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa.

Metody realizacji celów statutowych Fundacji:

 • Badanie i wyjaśnianie najważniejszych problemów społecznych oraz wdrażanie systemowych rozwiązań dla nich,
 • Powszechna promocja idei przedsiębiorczości i odpowiedzialności społecznej na wszystkich szczeblach rozwoju dzieci i młodzieży, a także wśród dorosłych,
 • Zwiększanie świadomości oraz aktywizowanie jednostek do czynnego wnoszenia swojego wkładu w życie społeczne,
 • Udostępnianie technologicznych narzędzi wspierających wymianę i upowszechnianie idei, informacji, wzorców i dobrych praktyk przyczyniających się do poprawy jakości życia.

W roku 2018 roku:

 • planujemy dalej wspierać otwartą przez nas w 2016 roku placówkę edukacyjną Turkusowa Wieża opartą na idei wolnej edukacji, której przyświecają poniższe cele:
  • umieszczenie decyzji edukacyjnych w rękach osób, które w tej edukacji uczestniczą,
  • pobudzanie naturalnej ciekawości, prowadzącej do eksploracji otaczającego świata,
  • promowanie idei wolności i odpowiedzialności,
  • zindywidualizowanie toku kształcenia dla każdego uczestnika procesu edukacji,
  • wspomaganie u uczniów rozwoju umiejętności miękkich;
 • tworzymy program wsparcia dla osób, które chciałyby założyć własne przedszkole lub żłobek wzorowane na Przedszkolu i żłobku Zielona Wieża, który realizuje autorski program edukacyjny naszej Fundacji oparty na zasadach rodzicielstwa bliskości, porozumienia bez przemocy (NVC), pedagogiki Montessori i edukacji demokratycznej;
 • kontynuujemy prowadzenie zapoczątkowanych w 2011 roku warsztatów i zajęć dla dzieci inspirowanych wyżej wymienionymi ideami nowoczesnej edukacji.

Wsparcie z 1 procenta umożliwi nam skuteczną kontynuację tej działalności oraz ułatwi poszukiwanie kolejnych szans na pożyteczne społecznie działania.