Ogólnopolska Organizacja Pożytku Publicznego

ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa
NIP: 5242713775, REGON: 142397527, KRS: 346649

Fundacja Społeczeństwo

jest ogólnopolską Organizacją Pożytku Publicznego, powołaną dla powodowania pozytywnej zmiany społecznej tam, gdzie świeża idea, nowoczesny pogląd oraz technologia dają taką możliwość.

Fundacja Społeczeństwo skupia środowisko osób, które odniosły sukcesy w sferze komercyjnej, w biznesie, edukacji oraz nowych technologiach, by ich wiedzę i umiejętności udostępniać na zasadach non-profit dla realizacji swojego statutowego celu, czyli wspierania rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa.

Metody realizacji celów statutowych Fundacji:

  • Badanie i wyjaśnianie najważniejszych problemów społecznych oraz wdrażanie systemowych rozwiązań dla nich,
  • Powszechna promocja idei przedsiębiorczości i odpowiedzialności społecznej na wszystkich szczeblach rozwoju dzieci i młodzieży, a także wśród dorosłych,
  • Zwiększanie świadomości oraz aktywizowanie jednostek do czynnego wnoszenia swojego wkładu w życie społeczne,
  • Udostępnianie technologicznych narzędzi wspierających wymianę i upowszechnianie idei, informacji, wzorców i dobrych praktyk przyczyniających się do poprawy jakości życia.

W roku 2015 wspieramy dwie placówki edukacyjne dla dzieci:

Wsparcie z 1 procenta umożliwi nam skuteczną kontynuację tej działalności oraz ułatwi poszukiwanie kolejnych szans na pożyteczne społecznie działania.